Proposta d'instal·lació d'un wiki en el SSIBE

From SaniWiki.cat
Revision as of 08:52, 12 March 2015 by Jmarchn (talk | contribs) (Es crea la pàgina amb «== Introducció == Un dels problemes ja detectats són: *La falta d'ús de les guies i altres documents per part dels usuaris. Amb la manca de seguiment (problemes d...».)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Introducció

Un dels problemes ja detectats són:

 • La falta d'ús de les guies i altres documents per part dels usuaris. Amb la manca de seguiment (problemes de seguretat del pacient i d'excel·lència en l'atenció).
 • La dificultat de fer aportacions a les mateixes. Amb la percepció piramidal tancada, per part dels treballadors, del SSIBE (els que tenen càrrecs directius i els de les comissions que decideixen, i els altres que reben la informació del que cal fer).

A continuació es presenten uns apunts sobre una proposta per a resoldre aquests problemes: ús progressiu i extensiu d'un wiki així com a puntualitzacions del perquè del que s'ha escollit, així com característiques bàsiques o procés d'implementació de la proposta.

La implementació donaria lloc a:

 1. Millora en la participació i corresponsabilització dels professionals, en de les activitats de la nostra entitat, en el seu procés de revisió, redacció de propostes correctives i assumpció d'aquestes noves mesures.
 2. El punt anterior comportarà una millora en la seguretat del pacient i en l'excel·lència de l'atenció.
 3. Ser referents en la implementació d'aquest sistema en l'àmbit del nostre país.

Proposta

Instal·lació d'un wiki, ja que millora l'accés i resol el problema de les aportacions (com detallarem més avall). Diferents tipus de programari wiki els podeu trobar aquí. Existeix una bona quantitat de wikis en el camp de la salut (*).

Optem per la versió de MediaWiki (el portal de MediaWiki és aquí) perquè:

 1. És el programari més utilitzat (és el que utilitza la Viquipèdia amb milions d'articles i milers d'editors).
 2. És programari obert (amb participació desinteressada de centenars de programadors d'arreu del món) i molt desenvolupat (creat el 1995 i desenvolupat encara més des de la creació de la Viquipèdia el 2001).
 3. Està traduït (entre altres molts idiomes) al català. No solament la interfície sinó tot tipus d'ajuda o consulta que pugui requerir l'usuari final. Amb fòrums de consulta, i ajudes tècniques també força d'elles ja traduïdes.
 4. Amb centenars d'extensions i de plantilles (conceptes que detallarem posteriorment), i que poden ser fàcilment importats principalment des de MediaWiki i des de la Viquipèdia catalana, respectivament.
 5. El programari, i les extensions i plantilles, són gratuïtes. Aleshores el cost és de temps d'instal·lació i aprenentatge (del que parlarem més avall).
 6. És una interfície coneguda (ja que tothom ha fet alguna vegada una consulta a la Viquipèdia).
 7. Si bé existeixen entorns no gratuïts (o parcialment gratuïts) que integren junt amb el wiki altres elements, no disposen dels avantatges enumerats anteriorment.
 8. A més hi ha persones en la nostra entitat amb àmplia experiència sobre MediaWiki (Jordi March) i Viquipèdia (Jordi March), i altres, que poden facilitar la implementació no solament del programari sinó també en la formació.

Conceptes

Poc conegut pels usuaris finals de la Viquipèdia són:

Extensions

(*): que s'integren en el programari de MediaWiki i li donen noves potencialitats. Algunes de les extensions ja són integrades per defecte en la instal·lació.

Per exemple, podem instal·lar extensions que permetin:

 1. Veure dins d'una pàgina un vídeo penjat al YouTube o al Vimeo (*).
 2. Enviar un missatge als editors d'un determinat grup d'editors (*).
 3. Canviar en totes les pàgines (o en les escollides) una paraula o expressió mal escrita (*).
 4. Establir grups d'editors que tinguin determinats privilegis d'accés a un grup de pàgines (o articles o guies) (*).

Plantilles

(*): són elements predissenyats que permeten ser inclosos en diferents pàgines del wiki. N'hi ha de dos tipus:

 • D'ús general. Com els elements en català d'una cita genèrica a un llibre, que s'omplirà convenientment per a una cita referenciada a un paràgraf d'una pàgina. O un avís que aquella pàgina s'està modificant i que potser és millor esperar que s'acabi de modificar per part del responsable de la seva edició abans de fer-hi comentaris o noves modificacions. O els elements bàsics d'un navegador, tal com s'informa a continuació. Etc.
 • D'ús del propi wiki. Quan es dissenyen navegadors (caixes amb els noms dels enllaços a les pàgines de les mateixes característiques) o caixes d'informació (com podria ser una d'informació sobre les guies mèdiques, que contingués la data d'inici, revisió significativa, autors principals, data de revisió).

Consideracions de posada en marxa

Instal·lació del programari

Es realitza en pocs minuts en el servidor, i immediatament ja es pot començar a treballar.

Més laboriosa és la instal·lació d'extensions o plantilles que es creguin oportunes d'importar. En això l'autor d'aquest document pot fer les oportunes indicacions d'allò que pot ser més interessant d'instal·lar o importar.

En una segona fase pot ser recomanable (però no necessari) instal·lar el navegador Firefox i el capturador de cites bibliogràfiques Zotero (informació aquí).

La migració de la documentació existent al nou sistema

Cal una migració de tota (o gran part de) la documentació existent al format de pàgines wiki. Si bé aparentment pot semblar molt costós, no ho és. Passos a seguir:

 1. Amb un copiar i enganxar permet, d'entrada, disposar de tota la informació. En cas de pdf, s'aconsella treballar amb el document original, ja que els pdf trenquen els paràgrafs en paràgrafs determinats per les línies. En cas de documents html, hi ha un sistema de conversió a format wiki, la qual cosa obviaria part dels passos següents.
 1. Cal separar amb una línia en blanc els paràgrafs que no van agrupats.
 1. Reassignar encapçalaments (*). Les taules de contingut (que fan referència als diferents encapçalaments) es creen automàticament.
 1. Cal donar format al text: negreta, cursiva (* i *).
 1. Crear taules si és precís (* i *). A diferència de les taules habituals d'un pdf, aquestes es redimensionen en funció del contingut i, si es creu oportú, permeten altres funcions com ordenació del seu contingut.
 1. Carregar i adjuntar imatges, si són necessàries. A diferència del treball en un editor el procés és doble: 1. Es carrega la imatge en un lloc determinat (d'aquesta manera pot ser utilitzada la mateixa imatge en altres llocs) i 2. S'adjunta un enllaç al nom de la imatge, indicant el títol i la mida (*).
 1. Es pot omplir una plantilla amb informació dels autors principals, data de creació, etc.
 1. Assignació d'una (o més) categories el document (*).

D'aquesta forma en pocs minuts l'autor de la guia o personal administratiu en pot fer la conversió en pocs minuts, durada depenent de la complexitat i la llargada del document.

Accessòriament es poden crear enllaços (*) a altres documents, fer resums per facilitar-ne la lectura, etc.

Bloquejos

A nivell de documentació

Això no és un problema, ja que l'administrador pot bloquejar, d'acord amb les directrius establertes, certes pàgines a la modificació. Aquesta documentació (en pàgines del wiki) pot ser fàcilment exportada a fitxers pdf per indicació del SCS.

A nivell d'usuaris

Implica un ús restringit als usuaris del SSIBE prèviament identificats. Hi ha una extensió que permet crear grups d'usuaris que puguin accedir a certs grups de documents. Rarament caldrà bloqueig d'un usuari.

Participació

Un dels pilars de la implementació del wiki és la facilitat de participació en l'elaboració de documents, guies, ajudes, propostes, etc. En el camp de les ajudes es podrien implementar les referides al programari de la mateixa Gavina.

Consideracions generals

Això implica la responsabilitat per part de qualsevol que hi participi, ja que hi ha un registre de qualsevol modificació que es faci (qui n'és l'autor, quan ha fet la modificació i que ha fet), automàticament.

Els més implicats en un document poden afegir aquell document en una llista de seguiment que poden revisar periòdicament per si algú n'ha fet alguna modificació (*). També es pot fer un seguiment dels canvis que hi ha a tot el wiki (*).

En cas d'error es pot revertir fàcilment qualsevol canvi (*).

Cada document té un espai o pàgina de discussió, per establir un diàleg amb altres usuaris o aclariments sobre aspectes del document (*).

Formació

Encara que tot estigui molt ben documentat caldrà formació pels usuaris:

Inicialment un grup reduït, sobretot l'implicat en la migració tal com s'ha esmentat anteriorment. Un taller en profunditat pot representar unes 3 hores.

Per a la resta dels usuaris: amb entorn Moodle o en explicacions reduïdes (1 hora, a Hospital i CAPs).