Open main menu

SaniWiki.cat β

Plantilla:Citar ref

Revision as of 05:59, 1 March 2016 by Jmarchn (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

. 

Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ read ] [ edit source ] [ view history ] [ refresca ]

Descripció

Aquesta plantilla genera una citació de referència bibliogràfica per a un llibre, web o publicació periòdica (diari, revista, normes, notícies...) Determina el tipus de citació segons els paràmetres usats i invoca la plantilla corresponent: {{citar llibre}}, {{citar web}} o {{citar publicació}}. La idea és utilitzar una única plantilla amb uns paràmetres intuïtius amb els que no calgui recordar o comprovar les especificitats de cada format.

Per a casos simples amb pocs paràmetres, o per forçar un format determinat, es pot afegir el paràmetre tipus= amb els valors: llibre, web, publicació, diari, revista, norma o notícia.

Exemples simples

Llibre {{citar ref |cognom = |nom = |títol = |editorial = |lloc = |data = |pàgines = |url = |consulta = 4 juliol 2022 |isbn = }}
Web {{citar ref |títol = |editor = |obra = |data = |url = |consulta = 4 juliol 2022 }}
Publicació
periòdica
{{citar ref |cognom = |nom = |article = |publicació = |data = |pàgines = |url = |consulta = 4 juliol 2022}}
Llibre Web Publicació
periòdica
{{citar ref
 | cognom =
 | nom =
 | títol =
 | editorial =
 | lloc =
 | data =
 | pàgines =
 | url =
 | llengua = 
 | isbn =
 }}
{{citar ref
 | títol =
 | editor =
 | obra =
 | data =
 | url =
 | llengua = 
 | consulta =
 }}
{{citar ref
 | cognom =
 | nom =
 | article =
 | publicació =
 | data =
 | url =
 | llengua = 
 | pàgines =
 }}

Sintaxi

Tots els paràmetres són amb minúscules. S'accepten també els paràmetres sense accents, encara que és millor posar-los. La majoria són comuns a diferents formats i opcionals. Alguns són excloents.

{{citar ref
 | tipus = 
 | cognom1 = 
 | nom1 = 
 | enllaçautor1 = 
 | cognom2 = 
 | nom2 = 
 | enllaçautor2 = 
 | cognom3 = 
 | nom3 = 
 | enllaçautor3 = 
 | cognom4 = 
 | nom4 = 
 | enllaçautor4 = 
 | autor = 
 | coautors = 
 | editor = 
 | capítol = 
 | urlcapítol =
 | títol = 
 | obra = 
 | publicació = 
 | url = 
 | consulta = 
 | arxiuurl = 
 | arxiudata = 
 | format = 
 | edició = 
 | volum = 
 | número = 
 | col·lecció = 
 | llengua = 
 | editorial = 
 | lloc = 
 | data = 
 | pàgines = 
 | doi = 
 | id = 
 | isbn = 
 | issn = 
 | oclc = 
 | citació = 
 | ref = 
 }}
 • tipus, amb els valors llibre, web, diari, revista, norma o publicació. No cal en els següents casos:
  Si inclou capítol, col·lecció, isbn o oclc identifica tipus=llibre.
  Si inclou article, publicació, agència o issn identifica tipus=publicació.
  En cas contrari, si inclou títol, url i consulta identifica tipus=web.
 • Autoria:
  • cognom, nom, enllaçautor (o cognom1, nom1, enllaçautor1... fins a 4). En el cas d'una entitat o agència es pot usar cognom sense nom
  • autor, coautors, si no és apropiat el format «Plantilla:Versaleta, Nom»
  • editor, per a obres col·lectives
 • Obra:
  • títol, títol del llibre o de l'article
  • capítol d'un llibre
  • obra, nom de la publicació (o publicació) o nom del lloc web
  • col·lecció
  • pàgines, número de pàgina o pàgines en format lliure. Si no comença per p afegeix abans p. i només cal posar el número.
 • Enllaç en línia:
  • url. Alternativament urlcapítol
  • consulta, data de la consulta en línia. Format recomanat "DD mes AAAA" (4 juliol 2022)
  • arxiuurl i arxiudata, per una còpia arxivada en línia de la pàgina web
 • Edició:
  • editorial, empresa editora o responsable del lloc web
  • lloc, ciutat de la publicació
  • data. Format recomanat en general AAAA (any); "DD mes AAAA" per a publicacions periòdiques (p.ex. 4 juliol 2022)
  • edició, volum, número
  • llengua, si no és en català i no és evident a partir del títol
 • Identificació:
  • isbn, per a llibres: ISBN. Alternativament oclc (vegeu OCLC)
  • issn, per a publicacions periòdiques (vegeu ISSN)
  • doi, per a informació a la xarxa (vegeu DOI)
  • id, per d'altres
 • Referència:
  • citació textual
  • ref, clau per a múltiples referències de la mateixa obra

Sinònims

Els noms dels paràmetres recomanats són els indicats. Per evitar errades i per facilitar l'ús de noms alternatius que siguin intuïtius, els paràmetres tenen alguns sinònims igualment vàlids:

 • cognom = cognom1
 • nom = nom1
 • enllaçautor = enllaçautor1
 • capítol = capitol
 • urlcapítol = urlcapitol
 • dataarxiu = arxiudata
 • títol = article, llibre
 • publicació = publicacio, obra, agència, agencia
 • edició = edicio
 • exemplar = número, numero
 • col·lecció = col·leccio
 • llengua = idioma
 • editorial = editor
 • data = any
 • pàgina = pagina, pàgines, pagines
 • isbn = ISBN
 • citació = citacio

Vegeu també

 • Viquipèdia:Citau les fonts, la norma d'estil per citar les fonts i referències.
 • Els tres formats base trets dels criteris de l'IEC i Termcat:
  • {{Ref-llibre}}, per a referències bibliogràfiques (llibres, monografies, enciclopèdies...)
  • {{Citar web}}, per a referències en línia
  • {{Citar publicació}}, per a referències de publicacions en sèrie (diaris, revistes, normes...)

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Tipustipus

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Capítolcapítol

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Capitolcapitol

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Llibrellibre

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Col·lecciócol·lecció

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Col·lecciocol·leccio

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Isbnisbn

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
ISBNISBN

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Oclcoclc

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Articlearticle

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Publicaciópublicació

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Publicaciopublicacio

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Agènciaagència

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Agenciaagencia

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Issnissn

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Urlurl

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Títoltítol

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Titoltitol

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Consultaconsulta

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Cognomcognom

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Cognom1cognom1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Nomnom

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Nom1nom1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Enllaçautorenllaçautor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Pageoptional
Enllaçautor1enllaçautor1

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Pageoptional
Cognom2cognom2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Nom2nom2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Enllaçautor2enllaçautor2

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Pageoptional
Cognom3cognom3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Nom3nom3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Enllaçautor3enllaçautor3

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Pageoptional
Cognom4cognom4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Nom4nom4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Enllaçautor4enllaçautor4

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Pageoptional
Autorautor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Obraobra

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Coautorscoautors

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Editoreditor

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Urlcapítolurlcapítol

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Urlcapitolurlcapitol

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Arxiuurlarxiuurl

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Dataarxiudataarxiu

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Arxiudataarxiudata

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Formatformat

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Edicióedició

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Edicioedicio

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Volumvolum

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Exemplarexemplar

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Númeronúmero

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Numeronumero

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Llenguallengua

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Idiomaidioma

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Editorialeditorial

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Lloclloc

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Datadata

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Dateoptional
Anyany

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Dateoptional
Pàginapàgina

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Numberoptional
Paginapagina

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Pàginespàgines

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Paginespagines

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Doidoi

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Idid

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Citaciócitació

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Stringoptional
Citaciocitacio

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Refref

no description

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional