Pla d'Intervenció Individualitzat i Compartit - PIIC

From SaniWiki.cat
Revision as of 21:20, 8 January 2016 by Jmarchn (talk | contribs) (Es crea la pàgina amb «Podeu trobar referències a: * [http://www.gencat.cat/salut/botss/html/ca/dir3674/2014_10_14_curs_5.pdf Pla d’Intervenció Individualitzat i Compartit -PIIC. Program...».)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Podeu trobar referències a:

Funcional (Barthel)

Barthel https://en.wikipedia.org/wiki/Barthel_scale

http://www.dincat.cat/salut-a-casa-valoraci%C3%B3-integral_95597.pdf

Indice de autonomía para las actividades básicas de la vida diaria:

Se trata de un cuestionario heteroadministrado con 10 ítems. Con valor total de 100, que indica completa autonomía para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Entre menos puntaje tenga el índice de Barthel, mayor será la dependencia del paciente.

0 a 20 dependència total
21 a 60 dependència severa
61 a 90 dependència moderada
91-99 dependencia escasa
100 autònom per a ABVD

Valoració de les activitats de la vida diària bàsiques (AVDB): Escala de Barthel

Menjar
Independent Capaç d’utilizar qualsevol instrument necessari, capaç d’esmicolar el menjar, estendre la mantega, usar condiments, etc., per ell mateix. Menja en un temps raonable. El menjar, el pot cuinar i servir una altra persona. 10
Necessita ajuda Per tallar la carn o el pa, estendre la mantega, etc., però és capaç de menjar sol. 5
Dependent Necessita que algú l’alimenti. 0
Rentar-se (banyar-se)
Independent Capaç de rentar-se sencer, pot ser utilitzant la dutxa, la banyera o estant-se dret i aplicant l’esponja per tot el cos. Inclou entrar i sortir del bany. Pot fer-ho tot sense la necessitat que hi sigui algú present. 5
Dependent Necessita alguna ajuda o supervisió 0
Vestir-se
Independent Capaç de posar-se i treure’s la roba, cordar-se les sabates i els botons i col·locar-se altres complements que necessiti (per exemple, el braguer, la cotilla, etc.) sense ajuda. 10
Necessita ajuda Però du a terme sol, almenys, la meitat de tasques en un temps raonable. 5
Dependent 0
Arreglar-se
Independent Realitza totes les activitats personals sense cap ajuda. Inclou rentar-se la cara i les mans, pentinar-se, maquillar-se, afaitar-se i rentar-se les dents. Els complements necessaris per fer-ho, els pot proveir algú altre. 5
Dependent Necessita alguna ajuda. 0
Deposició
Continent Cap episodi d’incontinència. Si necessita algun enema o supositori, és capaç d’adminisirar-se’ls ell mateix. 10
Accident ocasional Menys d’una vegada per setmana o necessita ajuda per posar-se enemes o supositoris. 5
Incontinent inclou que algú altre li administri enemes o supositoris. 0
Micció (valorar la situació durant la setmana anterior)
Continent Cap episodi d’incontinència (sec dia i nit). Capaç d’usar qualsevol dispositiu. En pacient sondat, inclou poder canviar la bossa sol. 10
Accident ocasional Màxim un en 24 hores, inclou la necessitat d’ajuda en la manipulació de sondes o dispositius. 5
Incontinent Inclou pacients amb sonda incapaços d’apanyar-se. 0
Anar al lavabo
Independent Hi entra i en surt sol. Capaç de posar-se i treure’s la roba, netejar-se, prevenir les taques a la roba i estirar la cadena. Capaç d’asseure’s i aixecar-se de la tassa sense ajuda (pot utilitzar barres per recolzar-se). Si usa orinal, ampolla, etc.), és capaç d’utilizar-los i buidar-los completament sense ajuda i sense tacar. 10
Necessita ajuda capaç d’apanyar-se amb una petita ajuda en l’equilibri, treure’s i posar-se la roba, però pot netejar-se sol. Encara és capaç d’utilitzar el lavabo. 5
Dependent Incapaç d’apanyar-se sense més assistència. 0
Traslladar-se butaca/llit
Independent Sense ajuda en totes les fases. Si utilitza cadira de rodes, s’aproxima al llit , frena, desplaça el reposapeus, tanca la cadira, es col·loca en posició d’assegut en un costat del llit, s’hi posa, s’hi estira i pot tornar a la cadira sense ajuda. 15
Mínima ajuda Inclou supervisió verbal o petita ajuda física, tal com la que ofereix una persona no gaire forta o sense entrenament. 10
Gran ajuda Capaç d’estar assegut sense ajuda, però necessita molta assistència (persona forta o entrenada) per posarse al llit, sortir-ne o desplaçar-se. 5
Dependent Necessita grua o que l’aixequin per complet dues persones. Incapaç de quedar-se assegut. 0
Deambulació
Independent Pot caminar, almenys, 50 m o l’equivalent a casa sense ajuda o supervisió. La velocitat no és important. Pot usar qualsevol ajuda (bastons, crosses excepte caminador. Si utilitza pròtesis, és capaç de posar-se-la i treure-se-la sol. 15
Necessita ajuda Supervisió o petita ajuda física (persona no gaire forta) per caminar 50 m. Inclou instruments o ajudes per estar-se dret (caminador). 10
Independent en cadira de rodes En 50 m ha de ser capaç de desplaçar-se. Travessar portes i girar cantonades sol. 5
Dependent Si utilitza cadira de rodes, necessita que algú el porti. 0
Pujar i baixar escales
Independent Capaç de pujar i baixar un pis sense ajuda ni supervisió. Pot utilitzar el suport que necessiti per caminar (bastó, crosses, etc.) i el passamans. 10
Necessita ajuda Supervisió física o verbal. 5
Dependent Incapaç de salvar esglaons. Necessita alçament (ascensor). 0

Cognitiu - emocional

Pfeifer

Test Cognitiu de Pfeiffer (Short Portable Mental Status Questionnaire):

Què és

És un test que valora les següents funcions cognitives: memòria, orientació i la capacitat d’executar tasques seriades aritmètiques.

Com es fa

Consta de 10 ítems. Aquesta prova utilitza una puntuació per errors comesos i permet un factor de correcció segons el nivell cultural de la persona examinada. Restar un error si el pacient és analfabet.

Errors Valoració
0-2 Normal
3-4 Deteriorament cognitiu lleu
5-7 Deteriorament cognitiu moderat
8-10 Deteriorament cognitiu important

Només és útil com a eina de cribratge, no serveix per a monitoritzar la progressió del deteriorament cognitiu.

A qui?

A les persones incloses en el programa Salut a Casa que per la valoració dels professionals hi ha sospita deteriorament cognitiu. En el cas d’estar diagnosticat de deteriorament cognitiu i pacients terminals no és procedent.

Quan?

En el moment que es faci la valoració inicial, segons puntuació i quan hi hagi indicis d’algun canvi.

 • Si puntúa 0-2 repetir cada 3 anys.
 • Si puntúa 3-4 pasar MEC immediat. I segons puntuació Pfeiffer/MEC cada 6 mesos/1any.
 • Si puntúa 5-7 repetir a l’any.
 • Si puntúa > 7 no cal repetir.

Full de monitoratge:

Es registrarà la puntuació total.

Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ):

Test cognitu de Pfeiffer

 1. Quin dia és avui? (dia, mes i any)
 2. Quin dia de la setmana és avui?
 3. On som ara?
 4. Quin és el seu número de telèfon? (o quina és la seva adreça?)
 5. Quants anys té?
 6. Quina és la data del seu naixement? (dia, mes i any)
 7. Qui és ara el president del govern?
 8. Qui va ser l’anterior president del govern?
 9. Quins són els dos cognoms de la seva mare?
 10. Vagi restant de 3 en 3 al número 20 fins a arribar a 0.

Minimental

Yesagave

Social (Gijon)

Escala de Gijon, valoració de la situació sociofamiliar, és important observar els següents aspectes:

 • Viure sol o cuidador molt gran
 • Cuidador amb risc de claudicació
 • Família amb relacions conflictives
 • Pocs recursos materials i/o econòmics
 • Habitatge poc adequat a les necessitats del malalt
 • Aïllament social

Salut a casa. ICS-CatSalut. Revisió 2004

Escala de valoració social en l’ancià (García, J. V. et al.) A. Situació familiar 1. Viu amb família sense dependència fisicopsíquica 2. Viu amb cònjuge d’edat similar 3. Viu amb família i/o cònjuge i presenta algun grau de dependència 4. Viu sol i té fills a prop 5. Viu sol i no té fills o viuen lluny 12345 B. Situació econòmica 1. Més d’1,5 vegades el salari mínim 2. Des d’1,5 vegades el salari mínim fins al salari mínim exclusivament 3. Des del salari mínim fins a pensió mínima contributiva 4. LISMI-FAS-pensió no contributiva 5. Sense ingressos o inferiors als de l’apartat anterior 12345 C. Habitatge 1. Adequat a les necessitats 2. Barreres arquitectòniques a l’habitatge o portal de la casa (esglaons, portes estretes, banys...) 3. Humitats, mala higiene, equipament inadequat (sense bany complet, aigua calenta, calefacció) 4. Absència d’ascensor, telèfon 5. Habitatge inadequat (barraques, habitatge declarat en ruïna, absència d’equipaments mínims) 12345 D. Relacions socials 1. Relacions socials 2. Relació social sol amb família i veïns 3. Relació social sol amb família o veïns 4. No surt del domicili, rep visites 5. No surt i no rep visites 12345 E. Suport de la xarxa social 1. Amb suport de la família o dels veïns 2. Voluntariat social, ajuda domiciliària 3. No té suport 4. Pendent d’ingrés en una residència geriàtrica 5. Precisa atencions permanents 12345