IT:Incapacitat temporal

From SaniWiki.cat
Revision as of 09:25, 12 March 2015 by Jmarchn (talk | contribs) (Es crea la pàgina amb «Us envio uin petit resum de la reunio de dimarts dels punts més importants: * Només es poden fer '''IT''' en els '''pacients que estiguin cotitzant''' (treballadors...».)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Us envio uin petit resum de la reunio de dimarts dels punts més importants:

 • Només es poden fer IT en els pacients que estiguin cotitzant (treballadors i aturats que cobrin la prestació, no les ajudes)
 • Accident laboral en autònoms: només i exclusivament si el pacient, autònom, paga a l'INSS com a mútua d'accident laboral
 • Diferencieu malatia comuna i accident no laboral, ja que això implica poder cobar o no si no tenen el temps necessari de cotització
 • MAI REALITZAR IT RETROACTIVES:
 • Recordeu que a partir d'ara coma molt 5 dies anteriors pel tema de cobrar pèr part de l'empresa
 • Ajustar la durada de la IT al recomanable que ens dóna el programa
 • Dades de l'empresa: intentar ser el màxim curós possible: recordeu que podem recuperar les dades amb la pestanya que hi ha al costat dels requadres de dadxes dee l'empresa (confirmeu sempre que continua treballant a l amateixa empresa)
 • Ajustar al màxim i en la mesura del possible el codi del treballador (penseu que el buscador és millorable, i masculí)
 • En la pantalla de l'empresa existeix una pestanya al final per si el pacient treballa en més d'una empresa
 • Important omplir els fulls de seguiment perque ICAM tingui constància del nostre seguiment (encara no ppoden accedir a la nostra HCI)
 • Data d'emissió: no donar IT ni comunicats per adelantat: és una il.legalitat.
 • Si heu de recuperar una IT realitzada per ICAM per seguir nosaltres continuitat existeix la pestanya de nova baixa, just al costat està la fletxa per poder realitzar-ho
 • Pestanya Gestor ICAM: us aconsello que entreu per familiaritzar-vos amb ella, però no toqueu res
 • Pestanya Cens/professional: allà podem obtenir el llistat dels nostres pacdients que estan d'IT. penseu en revisar el llistat de manera habitual per no tenir IT penjades des de fa temps i sense saber què ha passat amb elles.
 • PER ÚLTIM: DAVANT DEL DUBTA PREGUNTEU, ABANS DE FER UNA IT
 • Per qualsevol dubta estic a la vostra disposició