IT:Incapacitat temporal

From SaniWiki.cat
Jump to: navigation, search

Schematic diagram of human eye multilingual.svg

Repàs de la finestra de les baixes

Reunió 24/2/2015 (resum):

 • Només es poden fer IT en els pacients que estiguin cotitzant (treballadors i aturats que cobrin la prestació, no les ajudes).
 • Accident laboral en autònoms: només i exclusivament si el pacient, autònom, paga a l'INSS com a mútua d'accident laboral.
 • Diferencieu malaltia comuna i accident no laboral, ja que això implica poder cobrar o no si no tenen el temps necessari de cotització.
 • MAI REALITZAR IT RETROACTIVES: Recordeu que a partir d'ara com a molt 5 dies anteriors pel tema de cobrar per part de l'empresa.
 • Ajustar la durada de la IT al recomanable que ens dóna el programa.
 • Dades de l'empresa:
  • Intentar ser el màxim curós possible: recordeu que podem recuperar les dades amb el botó que hi ha al costat dels requadres de dades de l'empresa (confirmeu sempre que continua treballant en la mateixa empresa).
  • Ajustar al màxim i en la mesura del possible el codi del treballador (penseu que el buscador és millorable, i masculí).
  • En la pantalla de l'empresa existeix una pestanya al final per si el pacient treballa en més d'una empresa.
 • Important omplir els fulls de seguiment perquè l'ICAM tingui constància del nostre seguiment (encara no poden accedir a la nostra HCI).
 • Data d'emissió: no donar IT ni comunicats per avançat: és una il·legalitat.
 • Botons de dalt:
  • Si heu de recuperar una IT realitzada per ICAM per seguir nosaltres continuïtat existeix la de nova baixa, just al costat està la fletxa per poder realitzar-ho.
  • Cens/professional: allà podem obtenir el llistat dels nostres pacients que estan d'IT. penseu en revisar el llistat de manera habitual per no tenir IT penjades des de fa temps i sense saber què ha passat amb elles.
  • Gestor ICAM: us aconsello que entreu per familiaritzar-vos amb ella, però no toqueu res.

ITs en pacients a l'atur

16/2/2015

Atenció un fallo en el programa d'ITs.

Quan marquem desocupat, automàticament ens entra l'empresa com a "aturat" això estaria molt bé, si ens deixés entrar el codi d'ocupació, però si marquem aquesta opció no ens deixa entrar el codi d'ocupació, i per tant no ens deixa gravar l'IT.

Per tant què caldrà fer?

Fins que no entri el nou instal·lable, caldrà marcar "actiu" encara que el pacient estigui a l'atur, i a l'empresa posar INEM, amb el codi d'ocupació que el pacient tenia quan es va quedar sense feina.
En breu ho tindrem arreglat i marcarem el que correspongui, que és desocupat , ens marcarà la empresa com a aturat i ens deixarà posar-hi el codi d'ocupació que el treballador tenia quan va quedar a l'atur.

Recordeu que: només hem de fer les baixes de pacients aturats si estan en situació assimilada, és a dir si cotitzen a la SS i perceben l'atur, si perceben qualsevol subsidi que no sigui assimilat a l'alta a la SS, no els hem de fer baixa.

Justificants de 24 o 48 hores

10/2/2015

Article principal: IT:Justificants

Els justificants de 24 o 48 hores de manera mecanitzada no és consideren un document vàlid de cares a possibles implicacions legals o de l'ICAM, només hi ha un document que justifiqui que un treballador s'absenti de la feina per malaltia i és la baixa, és a dir la pràctica de -passi per recepció que li facin un justificant de 48 hores- ja no s'hauria de fer més, perquè el treballador pot quedar tranquil pensant que està cobert i no ho estigui, i vagi en perjudici seu.

Una altra cosa és que un treballador demani al seu metge un "informe" o "justificant" conforme el metge considera que ha de guardar repòs un, dos, o ....els dies que siguin, això és un "informe" metge/pacient que es pot adjuntar a la baixa o bé per conveni el treballador ho hagi de presentar o actualment el treballador demani un informe que expliqui el seu diagnòstic perquè depenent dels convenis no li treguin el 100% de la jornada si es tracta d'un tipus concret de malaltia, o perquè simplement el pacient ho sol·licita, però en cap cas és un document mecanitzat que l'admissió faci i no es pot assegurar que tingui cap validesa legal per absentar-se de la feina.

Per altra banda el que tampoc és vàlid de cares a reclamacions és fer un justificant de visita i anotar-hi a ma, repòs 48 hores....

O sigui que cal tenir en compte una premissa bàsica i és que l'únic document amb el qual un treballador està emparat si no va a treballar és una baixa.

Us ho confirmo perquè divendres vaig estar a l'ICAM i un tema que van tocar molt clarament va ser aquest.

Recomanacions finals

 • DAVANT DEL DUBTE PREGUNTEU, ABANS DE FER UNA IT
 • Per qualsevol dubte estic a la vostra disposició

Periodicitat dels comunicats d'IT

Podeu trobar aquí explicació detallada.

Enllaços externs