HCI:Problemes de salut, visualització dels problemes

De SaniWiki.cat
Salta a: navegació, cerca


Oberts / tancats

Prioritat: Baixa  Estat: A presentar

Justificació: Permetre ràpidament canviar el mode de visualització dels problemes oberts/tancats.

Proposta:

Amb els ja conegudes icones de graella, ara en forma de botons:

  • IconProblemOpen.png Problemes oberts
  • IconProblemClosed.png Problemes tancats

Permetent les següents combinacions de botons premuts:

  • ProblemesProposButtonsOpen.png Mostrant els problemes oberts
  • ProblemesProposButtonsClosed.png Mostrant els problemes tancats
  • ProblemesProposButtonsOpenClosed.png Mostrant els problemes oberts i tancats

La simulació més avall amb el nou apartat.

Ordenació dels problemes de salut

Prioritat: Baixa  Estat: Refusada, hi ha un sistema alternatiu?

Actualment els problemes de salut queden ordenat segons la Classificació Internacional de Malalties.

Proposta

Es tracta que es puguin ordenar (a més) els problemes per altres criteris:

Per fer-ho, s'ha optimitzat l'espai dels 2 primers botons i s'han afegit 3 nous botons per establir l'ordre segons:

  • IconSortICD.png Classificació Internacional de Malalties
  • IconSortRellev.png Grau de rellevància
  • IconSortCalendar.png Data d'inici del problema
Simulació

Representació actual

Problemes de salut ordre, actualment

Proposició d'ordenació de problemes segons CIM

ProblemesProposSortICD.png

Proposició d'ordenació de problemes segons rellevància:

ProblemesProposSortRellev.png

Proposició d'ordenació de problemes segons data:

ProblemesProposSortDate.png

Amagar l'autor de la codificació

Prioritat: Baixa  Estat: En discussió

Justificació: Actualment i per defecte es visualitza l'autor de la codificació, això comporta l'ocupació de l'espai corresponent al títol del problema de salut.

Proposta: Es tracta d'afegir un nou botó: IconPerson.png. Premut (opció per defecte) permet veure l'autor.

Simulació

Representació actual:

ProblemesAuthor.png

Representació sense autor:

ProblemesNoAuthor.png
Finalment

Amb el botó IconThumbtack.png premut el programa recordaria les opcions escollides. Així podria ser interessant en revisar (en un treball d'investigació retrospectiu) problemes de salut tancats.