HCI:Problemes de salut, tria dels problemes

De SaniWiki.cat
Salta a: navegació, cerca

Prioritat: Mitja  Estat: En discussió

Justificació: Dificultat d'assignar a problemes de salut els cursos clínics, les prescripcions o les proves complementàries quan s'està treballant amb diferents problemes. Això és sobretot habitual en AP (però no exclusivament), generant molts errors per sobreassignació de cursos clínics o prescripcions a problemes de salut no pertinents.

Problemes en la selecció dels problemes

Expliquem-ho en un exemple:

1. Suposem que el pacient ha vingut per una infecció de vies aèries superiors, llavors assignem el curs clínic i la prescripció a la infecció de vies aèries superiors (tot funciona bé).

2. A continuació ens comenta que presenta a més una disminució de l'agudesa visual propera, per l'edat creem el problema de presbícia, en el moment d'assignar el curs clínic on hi consta la disminució llavors apareixen marcats a més de la presbícia la infecció de vies aèries. Cal desmarcar la infecció de vies aèries. Com que vol ser vist per l'optometrista s'ha de desmarcar altra vegada la infecció de vies aèries.

Aquest exemple és el més senzill, moltes vegades (i més quan més complex sigui el pacient) més problemes de salut presenta i motius de consulta són tractats en una sola visita (ja sigui per part del pacient o induïda pel sanitari quan, per exemple, s'adona que ha de demanar-li les anàlisis de la HTA perquè fa temps que no ve de control).

Aleshores es proposen dos botons més:

  • Esborrar tots (modificació aprovada)
  • Última assignació (nova proposta)

Representació actual

Selecció de problemes de salut, finestra actual.

Selecció de problemes de salut, finestra actual

Representació amb els dos botons suggerits

Selecció d'un problema de salut, proposta amb dos botons més

A més amb reassignació de l'espai dels botons

O amb més botons (optimitzant l'espai), tal com n'assenyalem més avall la conveniència:

BotonsSelProblemes.jpg

Nota: les explicacions ara obviades poden aparèixer en passar el cursor per sobre dels botons.

Problemes en la presentació dels problemes a seleccionar 1

Justificació: Tot i que hi ha l'indicador del nombre de problemes seleccionats, sovint no es té en consideració i se selecciona a més del/s problema/es escollit/s d'altres que no es visualitzen perquè la graella no és prou alta per la quantitat de problemes (habitualment actius) que hi ha. Aquest error passa sovint en pacients pluripatològics i més en AP.

Proposta: que la finestra fos d'alçada variable, i que automàticament ocupés l'alçada necessària per tal de presentar el màxim nombre de problemes, fins a tota l'alçada de la pantalla (i, opcionalment, menys alçada si hi han pocs problemes a escollir) sense haver de desplaçar-se amb l'ajut de la barra (lateral dreta de desplaçament). Més senzill però menys elegant (en haver de buscar els botons abaix de tot): que ocupés tota l'alçada de la pantalla.

Simulació situació actual

Selecció de problemes, part superior

AlçadaSelProblemes.jpg

Selecció de problemes, part inferior

AlçadaSelProblemes2.jpg

Simulació proposta

Selecció de problemes, proposta amb màxima alçada

AlçadaSelProblemesProposta.jpg

Problemes en la presentació dels problemes a seleccionar 2

Prioritat: Baixa  Estat: A presentar

Actualment quan es presenten els problemes tancats, la data apareix tallada.

La solució és senzilla: creació d'una nova columna, només per a les icones dels graus de rellevància (assignats o no, oberts o tancats).

Simulació situació actual

SeleccioProblemesAmbTancats.png

Simulació proposta

SeleccioProblemesAmbTancatsPropos.png