HCI:Prescripcions

From SaniWiki.cat
Jump to: navigation, search


Canvi en la graella dels medicaments

Prioritat: Mitja  Estat: En discussió

Afegir espai d'observacions: l'objectiu és que amb una mirada a la graella podem adonar-nos d'observacions que fem per aquell fàrmac.

Això implica:

 • Un espai molt reduït amb contingut abreviat, per qüestió de presentació en una columna (en els exemples que poso, amb 16 caràcters d'espai és més que suficient).
 • No s'utilitzarà per anotacions com 1-0-0, que definitivament hauran d'estar indicats, per congruència amb el model de recepta del SCS, en la posologia referida als àpats.

Exemples d'utilitat

 • Si posàvem que un antibiòtic profilàctic (p.e. Septrin per la toxoplasmosi) l'ha de prendre el dilluns i el dijous, podem posar “dil-dij”
 • Les gotes del col·liri són per l'ull dret, podem posar “UD”.
 • El ferro oral que ha de prendre la dona durant les seves menstruacions abundants per evitar la ferropènia, podem abreujar-ho com: “x menstruació”.
 • L'omeprazole que només l'ha de prendre si pren l'AINE prescrit, podem posar “si AINE”.

Incorporació d'una nova columna

Com incorporar una de nova, tal com s'acaba de mencionar, sobretot quan s'utilitza la visualització de la pantalla en baixa resolució, i la seva solució:

 • Canviar el format de presentació dels fàrmacs, per exemple de 1,5 - 0 - 0,5 - 0 - 0 - 0 per 1,5-0-0,5-0-0-0.
 • Canviar la primera columna on hi figura la descripció del medicament, per una descripció que ocupi menys amplada. Com es pot fer?. Amb dos processos: posant els noms a minúscules i abreviant les referències de la presentació (aquesta última opció ja s'utilitza en la columna de la posologia). Mostrem-ho en un exemple:
SERTRALINA NORMON EFG 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS,
es convertiria en:
Sertralina Normon EFG 100 mg comp. recub.
Com podeu comparar en l'amplada de les línies precedents, l'estalvi és molt important.

Simulació dels canvis

Actual

Estat actual


Proposta, on encara faltaria canviar

 • GRAGEAS per dgs.
 • AMPOLLAS per amp.
 • COLIRIO per col.
 • etc.

Proposta

Assignació a problemes de salut

Prioritat: Mitja  Estat: A presentar

Justificació: Sovint un fàrmac està mal assignat a un problema de salut, sobretot quan ve d'algunes especialitats o d'un ingrés. La majoria de les vegades un fàrmac està assignat a més problemes dels que pertocaria. Això comporta, sovint, per AP dificultat de tancar processos.

Exemple (real), on una vitamina s'assigna per dèficit de vitamina D, coxartrosi, etc.:
PrescripcioMultiplesProblemes.png

Per reassignar-los, actualment, sols hi ha dos opcions:

 • Actualitzar tota la prescripció. Llavors s'ha de fer nou imprès...
 • Arrossegar la prescripció d'un problema de salut a un altre. Comporta molt de temps si són diverses prescripcions i a més penjada (cada prescripció) de diversos problemes.

Proposta: S'hauria de poder reassignar des d'alguna finestra els problemes d'una prescripció en concret.