Ecografia: còlic biliar

From SaniWiki.cat
Jump to: navigation, search

Indicació de l'ecografia

Colelitiasi....

Símptomes

Dolor

Estudi de diagnòstic necessari

Ecografia hepatopatobiliar

Tractament

Informació que ens aporta l'ecografia

Criteris de derivació

Informe